04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Spaar je handen en vingers
Introductie

De meeste werkzaamheden verrichten we met de handen. Het is daarom niet verwonderlijk dat handletsel vaak voorkomt.

Incidenten waarbij letsel aan handen en vingers komen nog steeds te vaak voor, zoals:

 • Fracturen
 • Kneuzingen
 • Snijwonden
 • Brandwonden

Sommige verwondingen zijn te voorkomen als handschoenen worden gedragen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de grootste risico’s waarbij je letsel aan je handen en vingers kunt oplopen.

 • Het slaan met een hamer;
 • Het snijden aan scherpe voorwerpen;
 • Het verwonden aan splinters en scherven;
 • Het branden aan hete objecten of chemicaliën.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Een goede handschoen moet voldoen aan :

 • Een goede maat /pas vorm;
 • Extra grip.

Kies de juiste handschoen bij de werkzaamheden die daarvoor bestemd zijn.

 • Draag handschoenen, wanneer je met ruwe of scherpe materialen werkt;
 • Gebruik rubberen handschoenen, wanneer je met chemicaliën, oplosmiddelen of andere stoffen werkt, die de huid kunnen irriteren;
 • Draag handschoenen, die goed passen;
 • Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen is de kans groot dat ook je handen tussen de draaiende delen terechtkomen.

Draag altijd handsschoenen bij werkzaamheden waar dit verplicht is.

Handschoenen met leren palm en een rug van weefsel zijn geschikt voor:

 • Hanteren van scherpe, ruwe en smerige voorwerpen;
 • Zware bouwwerkzaamheden;
 • Hanteren van warme en koude voorwerpen.

Handschoenen van textiel:

 • Hanteren van lichte voorwerpen en om te voorkomen dat huidvet op het materiaal komt (bijv. armaturen).

Leren handschoenen:

 • Lassen en snijden.

Rubberen of kunststof handschoenen:

 • Agressieve, vervuilde en giftige (vloei-)stoffen.

Snijweerstandbestendige handschoenen:

 • Scherpe voorwerpen als luchtkanalen en kabelgoot.

Werkhandschoen
Lashandschoen
Vlamboog
Gevaarlijke stoffen
Snijwerkzaamheden
Tips > Voor meer informatie

Binnen Van Wijnen zijn handschoenen beschikbaar die de juiste snij-bestendigheid hebben en aangeraden worden om te gebruiken.

Hieronder is een tabel weergegeven waarop je de sterkte van de handschoenen kan aflezen. Mechanische gevaren voor de handen zijn schuren, snijden, scheuren en prikken. Tegen deze gevaren beschermen handschoenen volgens EN 388 in meerdere of mindere mate. De mate van bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en prikken wordt weergegeven met een viertal cijfers als omschreven in de tabel. Handschoenen geproduceerd na 2016 hebben daarnaast nog twee extra lettercodes. Deze prestatiecodes staan op de handschoen weergegeven onder het pictogram. Hoe hoger de code des te beter de bescherming. De nieuwe vijfde lettercode geeft de Newtonscore weer; dit is een maat voor de benodigde kracht om de handschoen door te snijden. De zesde code is een letter ‘P’ (passed) als resultaat van de impact­test.


De handschoenen met de beste snijweerstand, hebben dus een zo hoog mogelijk cijfer bij de 'snijweerstand' (het tweede getal in de reeks) in combinatie met een hoog letter bij de snijtest volgens ISO (op de vijfde plek in de reeks).Ditzelfde kunnen we doen tegen hitte en brand. Daarvoor gebruiken we de onderstaande tabel.

​​​​​​​

Het idee is wederom hetzelfde. Hoe hoger het getal op de positie in de reeks, hoe sterker de weerstand is.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

​​​​​​​Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 • Op het werk zijn verschillende soorten handschoenen aanwezig.

 • Ik krijg de juiste handschoenen als ik daarom vraag aan mijn leidinggevende.
 • Ik berg mijn handschoenen altijd droog op na mijn werkzaamheden.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.