06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Houtstof op de bouwplaats