A.B.
05 Arbeidsmiddelen
 >  Verreiker
Introductie

In deze toolbox wordt een korte handleiding geschetst hoe er het beste gewerkt kan worden met de verreiker. De verreiker is een arbeidsmiddel die vaak wordt gebruikt om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last te heffen.

Verreikers kunnen ook voor andere toepassingen gebruikt worden door het af- en aankoppelen van hulpstukken. Hierdoor wordt de functie van de machine gewijzigd.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Belangrijk bij het gebruiken van verreikers, is dat hulpstukken kunnen worden veranderd. Hierdoor verandert de functie van het arbeidsmiddel. Omdat de functie van machine wordt gewijzigd, ontstaan er ook andere risico`s. Er moet aangetoond kunnen worden dat de machine mag worden gebruikt voor andere functies.


Risico`s voor de verreiker:

 • Verkeerd laden van de last. Dit kan ervoor zorgen dat de last valt;
 • Het raken van obstakels;
 • Het gevaar van klemmen of pletten;
 • Vallende voorwerpen.

Risico`s voor de verreiker als hijskraan:

 • Verkeerd laden van de last. Dit kan ervoor zorgen dat de last valt;
 • Het gevaar van klemmen of pletten;
 • Stoten;
 • Vallende voorwerpen.

Risico`s voor de verreiker als hoogwerker:

 • Vallen van hoogte;
 • Het raken van obstakels;
 • Vallende voorwerpen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat moet je doen om bovengenoemde risico’s te beperken:

Als verreiker:

 • Gebruik de juiste hulpstukken om de juiste handelingen te verrichten;
 • Gebruik niet zomaar andere hulpstukken voor de verreiker zonder toestemming. De hulpstukken zijn samen met de verreiker gecertificeerd. Als dat niet zo is, kan het niet gebruikt worden.
 • Zien en gezien worden;
 • Zorg voor een juiste zit houding in de cabine van de verreiker;
 • Houd de lepels boven de grond tijdens het rijden;
 • Laat de machines niet onbeheerd met de sleutels erin achter.

Als hijskraan:

 • Zien en gezien worden;
 • Maak gebruik van de juiste hijsmiddelen;
 • De machinist moet in het bezit zijn van een hijsbewijs;
 • Zorg voor een duidelijk hijsplan;
 • Zorg ervoor dat de hijs-opzet stukken geborgd zitten aan de machine;
 • Belast de kraan niet met te zwaar materiaal.

Als hoogwerker:

 • Maak gebruik van het valharnas met een korte lijn;​​​​​​​
 • Blijf ook tijdens de werkzaamheden in de bak;
 • Zorg voor een afzetting rond de hoogwerker;
 • Zien en gezien worden;
 • De verreiker moet op een draagkrachtige ondergrond worden afgestempeld.
 • Verreiker mag in principe alleen worden bediend vanuit de manbak. De uitzondering hierop is dat de machinist niet mee hoeft de manbak in,
  • als het zicht 100% is; óf
  • er een vorm van communicatie is via portofoons of handgebaren.

De machinist kan dan zelf kiezen of hij meegaat en de bak vanuit boven gaat bedienen. Bij twijfel tussen werknemers en machinist kan het werk niet doorgaan.Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er andere wetten/regels waren als je de verreiker anders gebruikt?

Tips > Voor meer informatie

Gebruik niet zomaar andere hulpstukken voor de verreiker zonder toestemming. De hulpstukken zijn samen met de verreiker samen gecertificeerd. Als dat niet zo is, kan het niet gebruikt worden. ​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.