A.B.
05 Arbeidsmiddelen
 >  Hoogwerker
Inleiding

Om te kunnen werken op moeilijke bereikbare plaatsen, kan een hoogwerker worden gebruikt. Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig, ingericht voor het heffen van personen en verrichten van werkzaamheden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico`s die kunnen ontstaan:

 • Onveilig gebruik;
 • Ondeskundig gebruik;
 • Onvoldoende onderhoud;
 • Ongekeurd;
 • Knellen en klemmen;
 • Aanrijgevaar;
 • Vallen uit werkplatform/bak;
 • Werken in de buurt van hoogspanning bovenleidingen (zoals van een trein of tram);
 • Kantelen van de hoogwerker.
Maatregelen > Wat moet je doen?

De gebruiker:

 • Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt door personen die voldoende instructie hebben gehad;
 • De gebruiker moet de handleiding hebben gelezen;
 • De gebruiker moet op de hoogte zijn van de bedieningsvoorschriften;
 • De gebruiker moet 18 jaar of ouder zijn.


Controleer de volgende zaken voordat je begint:

 • Zorg voor een stabiele ondergrond;
 • Let op obstakels in de hoogte: elektriciteitskabels, verlichting, dak,- en andere constructies;
 • Let op het verkeer, zoals bijvoorbeeld: kranen, heftrucks en voorbijgangers.

 • Het verlaten van de werkbak op hoogte is verboden;
 • Sta nooit op de leuning van de werkbak;
 • Wees je bewust van de weersomstandigheden zoals harde windstoten. Dit kan gevaarlijk zijn;
 • Overschrijd nooit het maximale toegelaten hefvermogen (personen + materiaal);
 • Laat de hoogwerker nooit onbemand achter met de sleutel erop;
 • Zorg voor een afzetting rond de hoogwerker.
 • Draag altijd een harnasgordel met een korte lijn. De lijn moet ervoor zorgen dat je niet buiten de bak kunt gaan slingeren mocht je eruit vallen. Maak deze lijn in de hoogwerker vast aan een daartoe geschikte plek.

 • Houd minimaal 5 meter afstand van bovenleidingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld van een treinspoor of busbanen. 
Handleiding
Aanlijnen
Sleutel verwijderen
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Bespreek met elkaar het volgende:

 1. Ik heb wel eens een controlelijst ingevuld voordat ik aan het werk ging met een hoogwerker.
 2. Ik spreek wel eens een collega aan op het niet aanhaken van de valbeveiliging in een hoogwerker.
 3. Wat is het meest gevaarlijkste risico bij het werken met hoogwerkers?
Tips > Voor meer informatie

Raadpleeg Volandis voor het gebruik van de controlelijsten.

Letop: Wanneer een platform direct is bevestigd aan bijvoorbeeld de giekkop van een hijskraan, een autolaadkraan of aan een verreiker, moet het samenstel aan dezelfde eisen voldoen als een hoogwerker. Alle arbeidsmiddelen moeten dan ook in combinatie goed zijn gekeurd.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.