A.B.
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Montage Solar Systemen
Introductie

Steeds vaker krijgen we binnen onze opdrachten te maken met montage van solar systemen. Met name de montage van de zonnepanelen is een risicovolle activiteit. Er blijkt nog wel eens onduidelijkheid te bestaan over de vereiste werkwijze en voorzieningen om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Vandaar dat in deze tool het een en ander is uitgelegd, onderbouwd met eisen uit wet- en regelgeving. ​​​​​​​

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De risico`s:

 • Vallen van hoogte;
 • Vallende voorwerpen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Werken op Hellende daken

 Aan de gootzijde kan randbeveiliging bestaan uit (in volgorde van voorkeur):

 • Steigerwerkvloer met leuningen;
 • Triangelbrug constructie die geschikt is als valbeveiliging (v.b. MTB Altrex);
 • Hefsteiger;
 • Prefab gootsteiger op in de gevel aangebrachte ophangschoenen;
 • Leuningwerk op de gootrand. Dit mag alleen bij dakhellingen tot 60°;
 • Veiligheidsnet, minstens 1,80 meter hoog, gemeten haaks op de dakhelling, of 2 m horizontaal buiten de goot;
 • Gootsteiger opgebouwd uit ophangjukken en vlonders. Dit mag alleen op een werkhoogte van maximaal 6 meter.


Als de steiger voor dakwerk op pannendaken moet worden gebruikt dient de werkvloer op maximaal 0,5 meter onder gootniveau te liggen; dit is de ideale steigerhoogte voor de dakdekker (aangegeven met H2, te zien op het figuur hiernaast).
 • De afstand tussen steigervloer en aansluitend vlak mag niet groter zijn dan 15cm.
 • Als de goot is weggehaald, moet het gat tussen steigervloer en gevel worden gedicht met bijvoorbeeld consoles.
 • Verticaal uitstekende steigerdelen moeten worden afgeschermd, om verwonding te voorkomen.
 • Ladderopeningen in een steigervloer zijn met een zelfsluitend luik afgedekt

Maak zoveel mogelijk gebruik van dakrandbeveiliging om het gebruik van persoonlijke valbeveiliging te vermijden!


Het dak is opgedeeld in 3 zones met verschillende beveiligingsniveaus:

 1. De groene zone

Dit is de veilige zone. Deze zone bevindt zich op 4 meter van de dakrand (of andere valgevaren). In dit gebied mag je werken zonder valbeveiliging. Deze zone moet aangeduid worden met een gekleurde streep op de grond.

 1. De gele zone

Dit gebied is veilig om te lopen naar de groene zone, maar wees alert. Wil je werken in deze zone, dan ben je verplicht om aangelijnd te werken. Deze zone moet aangeduid worden met een markering van 1 meter hoogte boven de grond op 2 meter van de dakrand. Denk hierbij aan paaltjes met een rood-witte ketting. Dit hoeft geen harde dakrandbeveiliging te zijn.

 1. De rode zone

Deze zone bevindt zich tussen de dakrand en de gele zone. Dit is de valgevaarlijke zone en hier is dan ook persoonlijke valbeveiliging verplicht bij betreding van deze zone.


 • Maak bij het aanlijnen zoveel mogelijk gebruik van vaste ankerpaaltjes of een permanente horizontale ankerlijn.
 • Stel je bevestigingsmiddel zo kort mogelijk af. Zo kun je niet over de dakrand vallen.
 • Let bij het afstellen van je bevestigingsmiddel op eventueel slinger gevaar. Dit gebeurt wanneer je onder een te grote hoek wegloopt bij he ankerpunt.
Discussie > Wat kun je met je collega`s bespreken?

Bespreek met elkaar het volgende:

 1. Ik gebruik liever dakrandbeveiliging dan een valharnas.
 2. Ik mag een trap of ladder gebruiken om de werkzaamheden uit te voeren.
 3. Mij is nu duidelijk waar ik op moet letten bij het monteren van Solar systemen.
Tips > Voor meer informatie

Toegang

Er zijn de volgende mogelijkheden voor toegang tot het dak;

  • Voorzieningen in het gebouw zelf (dakkapel, dakvenster, luik met trap, etc.);
  • Laddertorens, trappenhuizen, steigers van systeem-steigermateriaal;
  • Een staande ladder.

Voor de beklimming is tot een hoogte van 7,5 meter een ladder geschikt. Hiervoor moet een geschikte opstelplaats aanwezig zijn of gecreëerd worden waarbij wegglijden en wegzakken aan de onderzijde moet worden voorkomen alsmede een verankering aan de bovenzijde en het veilig kunnen afstappen van de ladder op de werkvloer of het dakvlak.

 • De opstelhoek van de ladder is tussen 65º en 75º;
 • Een ladder steekt minimaal 1 meter door boven het toegangsniveau. Ook een ladder in een dakluik steekt tenminste één meter door. De ladderbomen zijn ‘verlengd’ of er zijn speciale handgrepen aangebracht om een veilige ladder op- en afstap mogelijk te maken;
 • Als een ladder in een doorgang of op de openbare weg moet worden opgesteld, wordt de ruimte afgezet zodat dat de ladder niet omver kan worden gelopen. De bomen van ladders staan op een stabiele, stevige en onbeweeglijke ondergrond en zijn tegen verzakken en wegglijden gezekerd;
 • Ladders zijn aan de bovenzijde gezekerd tegen wegschuiven.


Transport

Ladders mogen worden ingezet om naar een hoger of lager gelegen tijdelijke werkplek te gaan, maar zijn niet geschikt om materialen mee naar boven of beneden te brengen.

Het opperen vanaf maaiveld naar het dak dient bij voorkeur machinaal te geschieden. Alleen als mechanische transportmiddelen onmogelijk inzetbaar zijn, is handmatig en incidenteel handmatig opperen acceptabel.

Mogelijkheden hiervoor zijn (in afnemende mate van voorkeur);

 1. Kraan

 2. Verreiker

 3. Ladderlift

 4. Hoogwerker

 5. Bouwlift

Plaatsen van bouwelementen zwaarder dan 23kg of afmetingen groter dan 100X200 cm dienen mechanisch ver- en geplaatst te worden.


Vallende voorwerpen

Om letsel van vallende voorwerpen te voorkomen, kunnen we de volgende maatregelen nemen:

 • Breng kantplanken aan zodat voorwerpen het werkvlak niet kunnen verlaten;

 • Communiceer met bewoners over de veilige route en uit de woning tijdens de werkzaamheden.

 • Plaats waarschuwingsborden bij de gevaarlijke in-/uitgang en zet een veiligheidszone af.


Meer informatie

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 3.16, 7.23

A-blad Hellende daken

A-blad Ladders en trappen

Toolbox Trappen en LaddersScan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.