A.B.
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Persoonlijke valbeveiliging
Introductie

Veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden bij werksituaties waarbij valgevaar bestaat en de valdiepte 2,5 meter of meer bedraagt. Maar ook als de valdiepte minder dan 2,5 meter bedraagt en er wel risico verhogende omstandigheden zijn. Risico verhogende omstandigheden kunnen onder andere obstakels, uitstekende delen, werken boven water, de aanwezigheid van verkeer of in beweging komende delen zijn. Een van de oorzaken van vallen van hoogte is het niet of het onjuist gebruiken van persoonlijke valbeveiliging.

Let op;                                                                                                                                                                           Aanlijnen is alleen toegestaan als op basis van een RI&E collectieve beveiliging niet mogelijk is.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het risico is duidelijk: Vallen van hoogte ​​​​​​​

Maatregelen > Wat moet je doen?

Als collectieve valbeveiliging niet mogelijk is, dien je de volgende maatregelen te nemen voor het gebruik van het valharnas:

De Valharnas:

 • Lees de handleiding van het valharnas;
 • Zorg voor een passend harnasgordel (niet te strak, niet te ruim);
 • Controleer of het harnas is voorzien van een CE markering en is gekeurd;
 • Pas een visuele controle toe (controleer de algemene toestand van het materiaal);
 • Na een val dient het valharnas direct te worden verwijderd. Val-stop apparaten moeten gecontroleerd worden.

De Verbindingslijnen:

 • Controleer ook de algemene toestand van de verbindingslijnen;
 • In de bouw worden vaak korte verbindingslijnen gebruikt. In deze lijnen is standaard en valdemper opgenomen. Als alternatief wordt ook wel een valstopapparaat gebruikt. Hiermee is de verbindingslijn achter de gebruiker altijd op spanning;
 • De vanglijn aan de gordel mag niet langer zijn dan 2 meter;
 • Let op de pendulewerking van het vallen. Hierover meer in het hoofdstuk Tips.

 • Gebruik in een hoogwerker een korte lijn zonder valdemper of stopper. Dit is een positioneringslijn;
 • Blijf in de hoogwerker;
 • Gebruik op daken de positioneringslijn met stopper. Hierbij mag de werkhoek niet groter zijn dan 30° ten opzichte van het ankerpunt;

Ankerpunten

 • Controleer het ankerpunt voordat jij je hieraan aanhaakt, het moet sterk genoeg zijn om de valkrachten op te vangen;
 • Het ankerpunt moet zijn opgenomen in het V&G plan;
 • Twijfel je? Bespreek dit met meteen met je leidinggevende.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Eerst probeer ik te kijken naar de mogelijkheden voor collectieve valbeveiliging.
 2. Ik controleer de valbeveiliging voordat ik het gebruik.
 3. Wanneer ik mij vast maak aan een ankerpunt, controleer ik of deze kracht dragend is.
Wat gaat hier fout?
Wat gaat hier fout?