06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Kwartsstof
Inleiding

Kwarts zit in zand en in natuurlijke gesteenten, dus in veel bouwmaterialen. Als meer dan 1,5% van het
materiaal uit kwarts bestaat, spreek je van kwartshoudend materiaal.

Voorbeelden van materialen met een hoog kwartsgehalte zijn:

 • zandsteen (50-90%);
 • kalkzandsteen (30-83%);
 • cellenbeton (12-44%) en
 • betonsteen (23-40%).

Dit zijn materialen waar veel mee gewerkt wordt. Kwarts in vaste vorm is niet gevaarlijk.

Bij het bewerken van veel gebruikte kwartshoudende bouwmaterialen onstaat stof bijvoorbeeld bij:

 • Frezen van leidingsleuven met de muurfrees;
 • Uitslijpen van voegen;
 • Slijpen van wand en vloertegels;
 • Doorslijpen van stoepbanden en dakpannen;
 • Boren en zagen in beton;
 • Schuren van vloeren;
 • Slopen van gebouwen;
 • Aanmaken van mortels, storten en mengen;
 • Schoonmaken: vegen, borstelen, blazen met perslucht.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Langdurige blootstelling aan kwartshoudend stof kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben:

 • Longfibrose (stoflongen);
 • Longontsteking;
 • Longkanker.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voor onze bouwplaatsmedewerkers

 • Gebruik uitsluitend (hand)gereedschap met afzuiging en/of watertoevoer die de verspreiding van (kwarts)stof voorkomen;
 • Ontbreken er hulpstukken dit direct melden bij de uitvoerder en bespreken hoe en wanneer de werkzaamheden dan uitgevoerd kunnen worden zonder gevaar voor de gezondheid;
 • Haal de hulpstukken voor de stofbestrijding niet van je gereedschap af, ook al werkt het misschien wat lastiger;
 • Gebruik je watertoevoer als stofbeperking dan is het gebruik van adembescherming met P3- filter verreist (stofdeeltjes in de waternevel);
 • Zorg voor voldoende ventilatie en een schone werkvloer;
 • Werk zoveel mogelijk boven de wind;
 • Schoonhouden van de werkplek door stofzuigen (niet vegen).

Voor onze werkvoorbereider/inkoop en uitvoerder

 • Kies zoveel mogelijk materiaal zonder kwarts;
 • Kies zoveel mogelijk materiaal op maat;
 • Kies voor minder schadelijke werkmethodes;
 • Voorzie handgereedschappen met hulpstukken;
 • Rouleer werknemers om de blootstelling zo kort mogeliijk te houden