A.B.
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Opslag van gasflessen
Introductie

Er worden bij verschillende werkzaamheden gassen gebruikt. Om dit te kunnen doen, moeten gassen ook worden vervoerd en opgeslagen. Voor de opslag van gas kan men gebruik maken van flessen, flessenbatterijen of tanks. Wanneer er meer dan 4 flessen doormiddel van een hogedrukleiding aan elkaar gekoppeld zijn, spreek men over een flessenbatterij.

Voor de opslag van gasflessen dient men gebruik te maken van opslagvoorziening, wanneer de gezamenlijke waterinhoud meer dan 125 liter bedraagt (PGS 15)!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Er kunnen zich de volgende risico`s voordoen:

 • Explosiegevaar door verhitting van de inhoud;
 • Risico voor omvallen van gasfles. Als de hals van de gasfles afbreekt, verandert de gasfles in een vliegende torpedo;
 • Het verrichten van handelingen door onbevoegden aan de koppeling tussen fles en distributieleiding, waardoor ongecontroleerd uitstromen van gas mogelijk is;
 • Explosiegevaar door gesloten ruimtes.
Maatregelen > Wat moet je doen?

De opslag plek

 • Zorg voor een goed geventileerde ruimte of plek.
 • Zorg dat de opslagplaats op veilige afstand is van mogelijke ontstekingsbronnen.
 • Zorg waar mogelijk voor afzetting met de juiste gevarensymbolen.
 • Plaats glasflessen niet in containers. Deze zijn niet geventileerd.

De fles

 • Gasflessen moeten altijd verticaal staan.
 • Zet de gasfles ook vast, ter voorkoming van omvallen.
 • De gasfles moet voorzien zijn van een hals wat de dop beschermt. Als deze is beschadigd, dient de fles direct te worden verwijderd.
 • De fles moet voorzien zijn van een sticker, waarop te zien is wat in de fles zit.
 • Er moet altijd een blusmiddel aanwezig zijn bij werkzaamheden met een gasfles.

Toepassing keetwagens

 • In keetwagens dienen de gasflessen in een aparte ruimte te worden weggezet, zoals een stalen afsluitbare kist op de dissel met voldoende ventilatieopeningen in de bodem. Om ongedierte te voorkomen is het aan te raden om de ventilatieopeningen te voorzien van fijnmazig gaas.

Open opslag

 • Bij open opslag van flessen dient er een plek gekozen te worden, die niet blootgesteld aan directe zonnestralen en verder dienen de flessen beschermd te zijn tegen weersinvloeden. Wanneer het mogelijk is dient er een plek gekozen te worden, die makkelijk afgeschermd kan worden met een afsluitbaar hek.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wordt er op de bouwplaats gebruik gemaakt van gasflessen?
 2. Waar is de dichtstbijzijnde brandblusser?
 3. Wanneer moet een glasfles verwijderd worden van de bouwplaats?

Tips > Samenvatting

Merktekens

Op elke gasfles staan verschillende merktekens. De afbeelding hieronder geeft aan wat deze merktekens betekenen.

HOEKLOOS : Naam eigenaar

12345 : Flesnummer

ZUURSTOF : Naam gassoort of gasgroep*

200/300BAR : Max. vuldruk (200bar),

proefdruk (300bar)

08.99 : Laatste keurdatum: Keurstempel Stoomwezen B.V. (geldig voor Nederland), Keurstempel Apragaz: (geldig voor Benelux)

A : Verstikkend

F : Brandbaar

O : Brandbevorderend

T : Giftig

TC : Giftig – Corr


Raadpleeg de Abomafoon voor meer informatie.

Lees ook de PGS 15 over opslag van gasflessen eens door.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.