A.B.
05 Arbeidsmiddelen
 >  De Vorkheftruck
Introductie

Deze toolbox richt zich op de risico`s die kunnen ontstaan bij het werken met een vorkheftruck. De vorkheftruck wordt veel gebruikt in loodsen en magazijnen. Een ongeluk met een vorkheftruck zit in een klein hoekje. Vaak zijn er veel bewegingen in een loods wat er voor zorgt dat er veel gevaar om je heen is. Gemiddeld zijn er per jaar ruim 150 ernstige ongevallen met heftrucks, waarvan enkele met dodelijke afloop. Meestal gaat het daarbij om aanrijding, beknelling of vallende goederen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Welke risico`s zijn er?

 • Overreden worden;
 • Aangereden worden;
 • Botsen tegen stellingen, andere objecten of voertuigen;
 • Kantelgevaar;
 • Beknellen;
 • Getroffen worden door een vallende lading.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Ter voorkoming van kantel- en knelgevaar:

 • Rijd niet van te grote hoogte verschillen van de werkvloer;
 • Vermijd (te) steile hellingen;
 • Keer nooit op een helling;
 • Leg vloer-sparingen dicht of zet ze doelmatig af;
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan.

Voor een veilig gebruik:

 • Draag altijd een goedgekeurde veiligheidsgordel op de heftruck;
 • Rijd niet over natte, gladde vloeren;
 • Voorkom dat derden het werkgebied van de heftruck kunnen betreden (bijvoorbeeld door het werkgebied af te zetten);
 • Hef niet meer dan de maximaal toelaatbare heflast;
 • Controleer of de last stabiel is geplaatst en geborgd is tegen vallen / kantelen;
 • Laat de last na het pikken direct zakken;
 • Ben er van overtuigd dat de lepels vergrendeld zijn;
 • Laat geen passagiers meerijden;
 • Rijd of draai nooit terwijl je de lepels aan het hijsen of laten zakken bent;
 • Gebruik de heftruck niet voor het heffen van personen, dit is nadrukkelijk verboden;
 • Heftruckchauffeurs moeten een heftruckopleiding / instructie hebben;
 • Jeugdigen onder de 16 mogen geen heftruck besturen, jeugdigen tussen 16 en 18 mogen enkel onder scherp toezicht een heftruck besturen;
 • De heftruck dient minimaal éénmaal per jaar gekeurd te worden.

Vervangen lepels:

 • Voor het gebruik van verlengde lepels dient er een aparte hijstabel op de heftruck aanwezig te zijn.
 • Bij het verschuiven van de lepels, NOOIT met de verlengede lepels op de heftruck.  Alleen met de korte lepels verschuiven.
 • Overtuig je ervan dat de lepels vergrendeld zijn.


Bij het parkeren van de heftruck:

 • Parkeer de heftruck op een veilige plaats;
 • Parkeer de heftruck nooit op een helling;
 • Parkeer de heftruck altijd op met neergelaten lepels zonder last;
 • Verwijder bij het verlaten van de heftruck altijd de contactsleutel en neem deze mee;
 • Zet de heftruck op de handrem/of plaats wielblokken;
 • Parkeer de heftruck niet op vluchtroutes, maar op de aangegeven parkeerplekken.
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Bespreek met elkaar het volgende:

 1. Wat zijn bij jullie de grootste gevaren met het werken met vorkheftrucks?
 2. Mag je op jullie bouwplaats of werkplek overal rijden met de vorkheftruck?
 3. Ik gebruik altijd de goedgekeurde veiligheidsgordel.
Tips > Voor meer informatie

Enkele wetten en regels vanuit het Arbobesluit art. 7.17 a t/m c, art 7.18.
Vorkheftrucks moeten voorzien zijn van:

 • Een CE-markering en een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal;
 • De fabrieksnaam, modelnummer, bouwjaar en de werklast in kg aangegeven op het voertuig;
 • Een aanduiding van de toelaatbare werklast voor verschillende afstanden;
 • Een cabine of veiligheidskooi om je te beschermen bij een ongeval;
 • Een lastrek om te voorkomen dat delen van de last kunnen vallen;
 • Een voorziening om per ongeluk starten te voorkomen;
 • Een veiligheidsgordel op de zitplaats;
 • Een inrichting waarmee signalen kunnen worden afgegeven. ​​​​​​​

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.